Có 1 kết quả:

quan tượng đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi xây cao để xem xét điều xảy ra trên trời. Cũng như: Thiên văn đài.