Có 1 kết quả:

giác sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp nổi bậc lên.