Có 1 kết quả:

giốc si

1/1

giốc si

giản thể

Từ điển phổ thông

1. con cú tai mèo
2. diều hâu
3. chén uống rượu