Có 1 kết quả:

xúc cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rung động trong lòng vì những điều tai nghe mắt thấy bên ngoài.