Có 1 kết quả:

xúc thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạm vào tay, ý nói làm việc cực dễ dàng. Thường nói: » Xúc thủ tức thành « ( mó tay một cái là xong việc ngay ).