Có 1 kết quả:

xúc ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói đụng chạm tới người khác — Lời nói làm cho người khác giận dữ.