Có 1 kết quả:

kế toán cơ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Kế toán cơ” 計算機 máy tính (tiếng Anh: computer).