Có 1 kết quả:

ngoa truyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói lại sai sự thật. Lời đồn đại sai lầm. Hoa Tiên có câu: » Sau nghe những sự ngoa truyền, xót lòng luống những xây phiền đắp thương «.

Một số bài thơ có sử dụng