Có 1 kết quả:

vịnh nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm thơ tả cảnh trăng đẹp. Chỉ việc làm thơ ca tụng cảnh đẹp thiên nhiên. Thường nói: Ngâm hoa vịnh nguyệt.