Có 1 kết quả:

quỷ ám

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dối trá mờ ám.