Có 1 kết quả:

quỷ đặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạ lùng quái dị, không giống cái gì.