Có 1 kết quả:

quỷ quyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khôn ngoan dối trá, giỏi lừa gạt.

Một số bài thơ có sử dụng