Có 1 kết quả:

quỷ biện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lí luận khôn ngoan dối trá — Lí luận lạ lùng quái dị, không hiểu nổi.