Có 1 kết quả:

khoa trương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoe khoang, nói quá đi để khoe.

Một số bài thơ có sử dụng