Có 1 kết quả:

cuống đản

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời nói láo, viển vông không thật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói láo, bịa đặt.

Một số bài thơ có sử dụng