Có 1 kết quả:

cáo mệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chiếu lệnh triều đình phong tước vị.
2. Phụ nữ được phong hiệu. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Ngã nhi kim thị yếu tố quan đích, nhĩ tựu thị cáo mệnh phu nhân” 我而今是要做官的, 你就是誥命夫人 (Đệ nhị thập hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ văn phong tước vị cho quan.

Một số bài thơ có sử dụng