Có 1 kết quả:

điều quân

1/1

điều quân

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoà đều, trộn đều, quấy đều