Có 1 kết quả:

hài hước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng lười nói để giỡn cợt chọc cười.