Có 1 kết quả:

hài âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ âm nhạc, chỉ các âm thanh hoà hợp với nhau, tức Hoà âm.