Có 1 kết quả:

am tường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hiểu biết tường tận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu thật rõ ràng.