Có 1 kết quả:

ngạn ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Ngạn ngôn 諺言.