Có 1 kết quả:

mưu chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng ra tính toán sắp đặt sự việc.