Có 2 kết quả:

chứng thậtchứng thực

1/2

chứng thật

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Chứng minh đúng với sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng

chứng thực

phồn thể

Từ điển phổ thông

chứng thực

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận rằng đúng là sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng