Có 1 kết quả:

chứng thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tờ giấy làm bằng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy làm bằng.