Có 1 kết quả:

cảnh quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan viên cảnh sát.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức cao cấp của ngành cảnh sát.