Có 1 kết quả:

biến áp khí

1/1

biến áp khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

máy biến áp