Có 1 kết quả:

sấm ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sấm ngôn 讖言.