Có 1 kết quả:

phóng sự

1/1

phóng sự

giản thể

Từ điển phổ thông

phóng sự (nhà báo được đặt ở đâu đó để lấy thông tin)