Có 1 kết quả:

khôi hài

1/1

khôi hài

giản thể

Từ điển phổ thông

khôi hài