Có 2 kết quả:

manmạn
Âm Hán Việt: man, mạn
Tổng nét: 13
Bộ: ngôn 言 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フ丨フ一一丨フ丨丨一フ丶
Thương Hiệt: IVAWE (戈女日田水)
Unicode: U+8C29
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Âm đọc khác

Âm Pinyin: mán, màn
Âm Nôm: man
Âm Quảng Đông: maan4, maan6

Tự hình 2

Dị thể 8

1/2

man

giản thể

Từ điển phổ thông

lừa dối

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 謾.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lừa dối, lừa bịp. Xem 謾 [màn].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 謾

mạn

giản thể

Từ điển phổ thông

coi thường

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 謾.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khinh thường;
② Thiếu tôn kính, vô lễ. Xem 謾 [mán].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 謾