Có 1 kết quả:

cốc ẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Uống nước khe suối. Nghĩa bóng: Ở ần.

Một số bài thơ có sử dụng