Có 1 kết quả:

diễm tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về cái đẹp của lòng yêu trai gái — Mối tình trai gái đẹp đẽ.