Có 1 kết quả:

diễm sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp lộng lẫy của người đàn bà.

Một số bài thơ có sử dụng