Có 1 kết quả:

diễm thi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài thơ đẹp, nói về lòng yêu trai gái.