Có 1 kết quả:

diễm lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp lộng lẫy.