Có 1 kết quả:

hào phóng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình rộng rãi, không để ý chuyện tiền bạc.

Một số bài thơ có sử dụng