Có 1 kết quả:

hào sảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình cao cả, ngôn ngữ cử chỉ khiến người xung quanh mến phục.