Có 1 kết quả:

lạc long quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người, con trai vua Kinh Dương Vương, làm vua đời Hồng Bàng, tục truyền Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, đẻ ra một bọc trăm trứng nở thành trăm con.