Có 1 kết quả:

phụ hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mang vác nặng nề. Gánh vác trách nhiệm lớn.