Có 1 kết quả:

tài thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần coi về tiền bạc, có thể đem lại tiền bạc cho người — Chỉ người nhà giàu chỉ biết giữ của.