Có 1 kết quả:

bần phạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thiếu thốn, thiếu hụt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiếu thốn, thiếu hụt.

Một số bài thơ có sử dụng