Có 1 kết quả:

tham lam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham tiền bạc và ham ăn uống, chỉ chung sự ham muốn không biết chán.

Một số bài thơ có sử dụng