Có 1 kết quả:

quý ngụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi ở của ngài ( lời tôn xưng ).