Có 1 kết quả:

biếm truất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giáng chức quan và không dùng nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giáng chức và đuổi về.