Có 1 kết quả:

tư bản

1/1

tư bản

phồn thể

Từ điển phổ thông

tư bản, vốn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Của cải vốn liếng — Người có của cải nhiều, vốn lớn.