Có 1 kết quả:

chẩn cứu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chẩn tế cứu trợ, đem tiền bạc giúp đỡ người nghèo nàn, thiếu thốn, bị tai hoang.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tiền bạc giúp đỡ người nghèo nàn, thiếu thốn.