Có 1 kết quả:

chẩn bần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cứu giúp người nghèo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứu giúp người nghèo.

Một số bài thơ có sử dụng