Có 1 kết quả:

chất thành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhờ người phân định phải trái thật giả.