Có 1 kết quả:

chất nghi

1/1

chất nghi

phồn thể

Từ điển phổ thông

hỏi để biết

Từ điển trích dẫn

1. Hỏi kĩ điều mình còn ngờ vực.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi kĩ điều mình còn ngờ vực.