Có 1 kết quả:

chất ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nói thật.